Kwaliteitsborgin

Kwaliteitswaarborging

Cuppen Logistics is gecertificeerd volgens  IFS-Logistiek (International Food Standard) en in het vervoer van gevarengoederen (ADR).

IFS

Chauffeurs die bederfelijke goederen vervoeren, moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Zowel wat betreft hun rijvaardigheid als hun handelen tijdens het laden en lossen. Dit is logisch, want levensmiddelen kunnen bij bederf een gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

De overheid vaardigt regelmatig nieuwe wetgeving uit ter bescherming van de voedselveiligheid, zoals de International Food Standard. (IFS)Cuppen Logistics is IFS-gecertificeerd, wij voldoen aan alle IFS-criteria:

* Beheersing van kritische beheers punten;
* Betrokkenheid van het management en medewerkers;
* Traceerbaarheid van producten, grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
* Uitvoering van corrigerende maatregelen.

Skal certificering

Skal certificering

Cuppen Logistics is “Skal” gecertificeerd, om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten hebben wij ervoor gekozen om naast de HACCP en IFS certificering ook een Skal certificaat te behalen. Middels dit certificaat waarborgen wij de kwaliteit van de opslag van de biologische produkten.

Skal: voor betrouwbaar biologisch

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Met de afgifte van dit keurmerk maakt Skal de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.

(bron: www.skal.nl)

ADR

Onze moderne maatschappij maakt veelvuldig en massaal gebruik van gevaarlijke stoffen. Van een ‘onschuldig’ product als vaatwasmiddel tot een product als verfverdunner. Bij Cuppen Logistics is dit transport in veilige handen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moet aan wettelijke eisen voldoen: het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, ofwel het Europese Verdrag inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) regelt dit Europees.

De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het Reglement Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen regelen dit nationaal. Deze voorschriften stellen bijzondere eisen aan de wijze van transport, de verpakking van de producten, de inrichting en uitrusting van voertuigen en aan de deskundigheid en opleiding van chauffeurs en ander personeel. Cuppen Logistics voldoet aan alle eisen en onze chauffeurs beschikken dan ook allemaal over het ADR-certificaat.

Euro VI

Euro 6 is een regelgeving van de Europese Unie waarmee een emissiestandaard voor voertuigen is vastgesteld. Hiermee moeten dieselauto’s net zo schoon worden als hun op benzine aangedreven varianten door middel van een lagere uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden. Vanaf 1 september 2014 mogen dieselvoertuigen niet meer dan 80 mg aan stikstofoxiden uitstoten (tegenover de 60 mg per kilometer uit een benzineauto). Dit vervangt het vorige limiet van 180 mg per kilometer. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuwe auto’s aan de Euro 6 limieten voldoen.

Code 95

Code 95 is een richtlijn voor de nascholing van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. Het is een Europese afspraak waar elke beroepschauffeur aan dient te voldoen sinds 2009.  Zij moeten elke vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Alle nascholingscursussen die de chauffeurs van Cuppen Logistics volgen, zijn gecertificeerd door de CCV (Contact Commissie Vakbekwaamheid).